Għeżież Ġenituri,

Nixtiequ infakkrukom li nhar il-Ħamis 23 ta’ Novembru 2017 t-tfal tal-Kindergarten kollha se jispiċċaw l-iskola fin-12:30 minħabba laqgħa li jkollhom il-Kindergarten Assistant kull term.

Dear Parents,

May we kindly remind you that on Thursday 23rd November 2017 school for all Kindergarten pupils finishes at 12:30 due to a meeting all Kindergarten Assistants have each term.

Advertisements

Nhar  il-Ġimgħa 10 ta’ Novembru t-tfal tal-ewwel sena tellgħu preżentazzjoni dwar San Martin.

Novembru huwa x-xahar li jġib miegħu bosta festi u tifkiriet.  Insibuh bħala x-xahar tal-erwieħ tal-purgatorju.  Imma mhux biss.  Hemm il-festa tal-Qaddisin kollha, it-tifkira ta’ Jum il-Peprin, Kristu Re u oħrajn.  Imma zġur li għat-tfal, l-aktar popolari hija l-festa ta’ San Martin.  San Martin huwa magħruf għall-karita’ li kien jagħmel ma’ min kien inqas ixxurtjat minnu.

Il-festa ta’ San Martin tiġi fil-Ħarifa, fil-11 ta’ Novembru. F’dan iż-żmien ikollna temp sabiħ u għalhekk insejħulu s-Sajf ta’ San Martin.

Omm u missier San Martin ma kienux insara. Missieru kien uffiċjal Ruman. Għalhekk Martin laħaq suldat kontra qalbu għaliex huwa xtaq isir patri. Darba waħda, f’ġurnata kesħa xxoqq l-għadam Martin iltaqa’ ma’ raġel fqir li beda jittallab. Dan lanqas ħwejjeġ x’jilbes ma kellu u beda jterter bil-bard.  Martin ħareġ ix-xabla, qasam il-mantell tiegħu fi tnejn u ta biċċa lil dan ir-raġel fqir. Dak il-lejl Martin ħolom u fil-ħolma ra lil Kristu liebes il-biċċa mantell li hu kien ta lil dak ir-raġel fqir. Martin tgħammed ta’ 18-il sena. Martin ma baqax suldat iżda laħaq patri. Hu għamel għaxar snin jippriedka. Imbagħad laħaq isqof.

Tradizzjoni fil-lejla ta’ qabel il-festa ta’ San Martin, it-tfal idendlu borża tad-drapp kbira mas-sodda. Waqt li jkunu reqdin San Martin jimla l-borża bil- ġewż, lewż, qastan, tin, xi ħbejża, rummien, mandolin u xi ftit ħelu.

 

“Ġewz, lewż, qastan tin
Kemm inħobbu lil San Martin!”

 

Għeżież Ġenituri,

Sabiex it-tfal infakkruhom fid-drawwiet sbieħ Maltin, għada l-Ġimgħa 10 ta’ Novembru t-tfal kollha se jingħataw ħobża ta’ San Martin ġentilment mogħtija mill-Kunsill tal-Iskola. Għada wkoll it-tfal tal-primarja se jkollhom special assembly fuq il-festa ta’ San Martin imtella’ mill-Year 1. Il-festa ta’ San Martin tiġi ċċelebrata fil-weekend li ġej.

Dear Parents,

In order to remind our children about our Maltese traditions, tomorrow Friday 10th November, all children will be given a ħobża ta’ San Martin (Traditional bun given to children for the feast of St Martin). This bun is being donated with compliments of the School Council. Tomorrow also the Year 1 children will put up a special assembly about the feast of St Martin. The feast of St Martin will be celebrated this coming weekend.

Għeżież Ġenituri,

Il-Parents’ Evening se jsir nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Novembru 2017 bejn il-17:00 u s-19:00 għall-ġenituri tat-tfal tal-Primarja. Fil-ġranet li ġejjin l-ġenturi tat-tfal minn Year 1 sa Year 6 se jirċievu l-appuntament minn għand l-għalliema. Dak inhar it-tfal tal-Primarja jispiċċaw l-iskola f’12:00. Dawk li jużaw it-trasport ikollhom trasport dak il-ħin.

It-tfal tal-Kindergarten għandhom skola normali l-ġurnata kollha mit-08:30 sas-14:15.

_________________________

Dear Parents,

The Parents’ Evening will be held on Friday 17th November 2017 from 17:00 till 19:00 for parents of Primary School children. In the coming days parents of children from Year 1 to Year 6 will receive the appointment from the teacher. On that day school for Primary children finishes at 12:00. Those making use of school transport will have transport at that time.

Kindergarten children have a normal school day from 08:30 till 14:15.

Għeżież Ġenituri,

Nixtiequ navżawkom li l-iskola ħa teqleb għall-uniformi tax-xitwa minn nhar it-Tnejn 6 ta’ Novembru 2017.

___________________________________

Dear Parents,

As from Monday 6th November 2017, children are to come to school in their winter uniform.

Il-vaganzi tal-Mid-Term huma minn nhar l-Erbgħa 1 sal-Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017 . L-iskola terġa tibda nhar it-Tnejn 6 ta’ Novembru 2017.

__________________________

The Mid-Term holidays are from Wednesday 1st to Friday 3rd November 2017. School will start again on Monday 6th November 2017.

Il-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru 2017 l-istudenti tas-sitt sena attendew sezzjoni dwar kif tagħmel il-‘coding’ fil-kumpless PWC f’Santa Venera.

Hemmhekk huma setgħu jifhmu l-importanza tat-teknoloġija fid-dinja tal-lum kif ukoll għamlu diversi programmi ta’ ‘coding’. Permezz ta’ dawn il-programmi huma ħolqu dada, kumpass u termometru diġitali. L-istudenti segwew l-istruzzjonijiet tal-għalliem inkarigat biex ħolqu dawn il-programmi. Ma naqasx l-istgħaġib tal-istudenti quddiem dan il-proċess.

L-istudenti raw filmati interessanti li fihom innutaw kif ser tkun affettwata d-dinja fis-snin li ġejjin permezz tat-teknoloġija. F’dan il-filmat raw kif wieħed jista’ permezz ta’ programm jsaqqi pjanta bl-ammont ta’ ilma meħtieġ.

Fil-bidu ta’ din is-sessjoni ingħaqad mal-istudenti s-Segretarju Parlamentari, l-Onorevoli Silvio Schembri li ħeġġeġ lill-istudenti biex javvanzaw fit-teknoloġija għax hija wieħed mill-aktar setturi importanti tas-soċjeta’ moderna.