Ġentilment infakkru lill-Ġenituri/Kustodji li l-kwestjonarji dwar l-Etika għandhom jaslu l-iskola sa nhar it-Tlieta li ġej,  28 ta’ Ġunju.

Grazzi

Fl-għeluq tas-sena ħidma ma’ San Vincenz De Paul, it-fal tat-Tieni Sena dalgħodu ħadu sehem f’ċerimonja qasira fil-ġonna tal-iskola, fejn ġew ippremjati għax-xogħol li wettqu. Il-preżentazzjoni tmexxiet minn Dr Brian Farrugia, li filwaqt li faħħar l-interazzjoni li qed issir bejn it-tfal tal-iskola u l-anzjani ta’ San Vinċenz, ħeġġeġ lit-tfal biex ikomplu jibżgħu għall-ambjent.

It-tfal kollha tat-Tieni Sena ingħataw medalja kommemorattiva u ktieb dwar il-Flora ta’ Malta. Fl-għeluq taċ-ċerimonja kxifna tifkira li ser tgħinna nżommu f’moħħna l-importanza tas-siġar għall-bniedem.

Il-kannoli ta’ Sqallija, il-bizzilla ta’ Malta, l-oriġini tal-lingwa Maltija, tradizzjonijiet Libjani, bnadar, innijiet u mużika minn pajjiżi differenti, logħob tradizzjonali u l-għasfur nazzjonali Malti kienu ftit mis-suġġetti li trattajna fil-ġimgħa li ddedikajna biex niċċelebraw il-kulturi differenti li għandna fl-iskola tagħna.

Il-ġimgħa t’attivitajiet ittellgħet mill-Kunsill tal-Iskola wara li ġie nnutat kemm qed jiżdiedu t-tfal li ġejjin minn pajjiżi differenti. Għalliema, ġenituri u tfal ħadmu flimkien biex qsamna diversi aspetti tal-kulturi tagħna ma’ xulxin. It-tfal kollha, minn Kindergarten sa Year 6 kellhom attivitajiet maħsuba apposta għalihom; minn face painting sa preżentazzjonijiet li tellgħu it-tfal stess, biex spjegaw lil sħabhom dwar il-pajjiż li ġejjin minnu.

Ġurnata minnhom kienet iddedikata kollha kemm hi għall-kultura Maltija. Għal dan il-jum ġew ukoll xi mistednin li spjegaw fost l-oħrajn kif kienet il-ħajja f’Malta sa ftit ta’ snin ilu. It-tfal tgħallmu dwar ix-xarabank, il-fanal, il-bizzilla biċ-ċombini, il-ħalib tal-mogħoż u l-ġbejniet, il-ġugarelli u l-logħob tradizzjonali ta’ Malta. Semgħu rakkonti u poeżiji u daqu ikel tradizzjonali Malti.

B’din il-ġimgħa għalaqna s-sena skolastika li kienet iddedikata għall-kulturi differenti. Filwaqt li tgħallmu japrezzaw il-kultura tal-pajjiż fejn qed jgħixu, it-tfal tagħna kabbru wkoll l-għarfien tagħhom dwar id-diversi kulturi li jeżistu madwar id-dinja.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

LC LessonsLC Sports

L-artiklu mill-għalliema tal-PSCD għal Ġunju jismu Suċċess minn ħajjitna.  Inħeġġu lil kulħadd biex jaqrah.

Għeżież Ġenituri / Kustodji,

Matul il-vaganzi tas-sajf, il-Kulleġġ San Injazju se jkompli joffri s-servizz tal-Counselling Team għall-istudenti tal-kulleġġ.

Dan is-servizz ser jingħata mill-Principal Counsellor tal-Kulleġġ, Ms S. Micallef Marmara, Ms. J. Farrugia (Trainee Counsellor) u Ms. F. Fino (Trainee Counsellor). Dan is-servizz ser jibda jingħata fiċ-Ċentru Amministrattiv tal-Kulleġġ San Injazju li qiegħed fi Pjazza Federico Maempel, Ħal Qormi. Dan is-servizz jingħata bejn 8.00am u 12.30pm. Min jixtieq jagħmel appuntament għandu jċempel fuq in-numru 21808527.

Dejjem Tagħkom,

Ms. Maria Pace

Il-Prinċipal tal-Kulleġġ San Injazju

Heritage Cards

Heritage Malta would like to offer all students attending primary school (even those students who are currently in Year 6) a Heritage Card which will entitle the student to visit Heritage sites in Malta and Gozo free of charge even when the student is not on a school outing. This means that the students can visit the Heritage sites during their holidays and carry out any project work that has been assigned to them without incurring additional costs. Students will most probably need to present this card when they are on a school outing as well so please do encourage the parents to register their children.

Students need to log on at the Heritage site portal at http://heritagemalta.org/student-membership/ so that they register.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 211 other followers