B’niket l-iskola Primarja ta’ Ħal Luqa tixtieq issellem lil Ms Mary Anne Navarro, Kindergarten Assistant, li llum wara nofsinhar marret tiltaqa’ mal-Mulej. F’isem l-istaff, l-istudenti u l-ġenituri nixtiequ nagħtu l-kondoljanzi lill-familjari ta’ din il-kollega tagħna. Grazzi Mary Anne tax-xogħol dedikat li wettaqt maċ-ċkejknin tagħna fl-iskola tagħna. It-tjubija tiegħek m’aħna ħa ninsewha qatt.

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Mary Anne Navarro

Kindergarten Assistant

1958 – 2017

Grazzi!

Is-somma miġbura għall-missjoni mill-Iskola tagħna f’Ottubru li għadda kienet tammonta għal €380.52. Grazzi kbira mill-qalb!

Il-Kunsill tal-Istudenti qed jorganizza Dress Down Day nhar il-Ħamis 6 t’April 2017 b’riżq Angela House, Guardamangia. Waqt special assembly li saret din il-ġimgħa, it-tfal tal-kunsill taw id-dettalji ta’ din l-attività. Dak inhar it-tfal kollha minn Kinder 1 sa Year 6 jistgħu jiġu lebsin casual u tal-inqas jagħtu 50ċ bħala donazzjoni. Il-flus kollha se jingħataw lis-sorijiet tal-Ursolini li jieħdu ħsieb lit-tfal f’Angela House, Guardamangia. Din hija inizjattiva sabiħa ħafna u tmur sewwa f’dan iż-żmien tar-randan fejn aħna mistiedna nagħmlu atti ta’ karità ma’ min għandu bżonn. Id-donazzjonijiet jibdew jinġabru mit-Tnejn 3 t’April 2017 ‘il quddiem. Fis-6 t’April se jkollna fostna soru minn Angela House sabiex tilqa’ l-ġabra li nkunu għamilna u tkellem lill-istudenti dwar ix-xogħol li jsir fl-istitut ta’ Angela House.

The Students’ Council is organising a Dress Down Day on Thursday 6th April 2017 in aid of Angela House, Guardamangia. During a special assembly held this week, the pupil members of the council gave details of this activity. On that day, all children from Kinder 1 to Year 6 can come to school in casual wear and give at least 50c donation. All money collected will be given to the Ursoline Sisters who take care of children in Angela House, Guardamangia. This is a very good initiative and is ideal at this time of lent when we are urged to do charitable acts with people in need. Donations will start to be collected as from Monday 3rd April 2017. On 6th April we have invited a sister form Angela House who will be receiving our donation and talk to our students about her work in the institute.

Għeżież Ġenituri,

Il-Fun Run Activity 2017 li kellha ssir illum iżda kellha titħassar minħabba l-maltemp, issa se ssir nhar il-Ħamis 20 t’April 2017 fid-09:30. Tajjeb iżżommu f’moħħkom li din se tkun l-ewwel ġurnata tal-iskola wara l-vaganzi tal-Għid. Nieħdu din l-opportunità sabiex nirringrazzjaw lil dawk il-ġenituri li llum, minkejja l-maltemp ingħaqdu magħna għal programm qasir li ġie mtella’ fis-sala tal-iskola. Grazzi kbira lil kulħadd!

———————————————————————————————————————————————————————-

Dear Parents,

The Fun Run Activity 2017 which was due for today and had to be cancelled due to bad weather, will now be held on Thursday 20th April 2017 at 09:30. Kindly note that this day is the first day of school after the Easter Holidays. We take this opportunity to thank all parents who today, in spite of the weather joined us in the short programme held in the school hall. A big thank you to all!

The dance club performing one of its numbers

Special guest singer Maxine Pace entertaining the audience

Fun Run Activity

Dear Parents,

Due to the bad weather the Fun Run Activity which was due to be held this morning, has been cancelled.

Grupp ta’ studenti flimkien mal-Kap tal-Iskola, il-President tal-Kunsill tal-Iskola u l-għalliema tal-Arti u tal-Mużika dalgħodu attendew għall-ftuħ uffiċċjali tal-College Art Exhibition fid-daħla tal-bini tal-Parlament ġewwa l-Belt Valletta. Il-ftuħ uffiċċjali sar mill-iSpeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. F’din il-wirja hemm seba’ xogħolijiet minn studenti tal-iskola tagħna.

Dawn ix-xogħolijiet flimkien ma’ xogħolijiet oħra tal-Arti minn studenti tal-iskejjel l-oħra tal-Kulleġġ, jistgħu jinxtraw permezz ta’ Silent Auction sa nhar it-Tnejn 27 ta’ Marzu. Intom tistgħu żżuru din il-wirja kuljum mil-lum sas-27 ta’ Marzu. Inħeġġukom sabiex tagħtu l-inkoraġġiment tagħkom għal din il-wirja. Il-flus miġbura se jmorru kollha għall-Community Chest Fund.

Today, March 9th, our Year 6 students had a Maths lesson with a difference. Our school hall was transformed into one big Maths Workshop with 5 different work stations involving five different mathematical experiences and challenges.

The stations were:

Activity 1 – Coding with Pro bots

Activity 2 – Egyptian  Game – A game of taking risks and strategies. It is the oldest board game in  history.

Activity 3 – Timetable tennis

Activity 4 – Lidl maths – Involving rounding

Activity 5 – Place value game

For this activity we also invited the parents of the Year 6 pupils who were able to take part in the workshops.

A big well done to all involved!