Nhar il-Ġimgħa 2o ta’ Mejju, grupp ta’ ġenituri attendew il-Food Handling Course li ġie organizzat mill-Kunsill tal-iskola. Il-kors tmexxa mis-Sur Horace Micallef, li wara iċċertifika lill-parteċipanti kollha.

 • Ir-ritratti ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni tal-Kindergarten jinsabu għall-wiri fl-intrata tal-iskola.
 • Tistgħu tidħlu tarawhom wara li jidħlu t-tfal filgħodu (fid-8.40) jew wara li joħorġu.
 • Kull ritratt għandu numru abbinat miegħu.
 • Ħudu nota tan-numri ta’ dawk ir-ritratti li tixtiequ tordnaw.
 • Morru fl-uffiċju ta’ Ms Navarro u sibu l-lista tal-klassi tat-tifel/tifla tagħkom.
 • Niżżlu n-numri abbinati mar-ritratti li tixtiequ ħdejn l-isem tat-tifel/tifla tagħkom.
 • Niżżlu wkoll b’mod ċar jekk tixtiequ aktar minn kopja waħda ta’ xi ritratt.
 • Kull ritratt jiswa Ewro.
 • Ibagħtu l-flus f’envelop issiġillat u mmarkat “Ritratti ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni tal-Kindergarte”, bl-isem u l-klassi tat-tifel/tifla, mat-tfal tagħkom stess.
 • Ir-ritratti għandhom jiġu ordnati sa nhar it-Tlieta 31 ta’ Mejju 2016.
 • Min ikollu xi diffikulta’ jista’ jikkuntattja lil xi membru tal-Kunsill tal-Iskola.

kinder pic

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu (NLA) ser torganizza Esperjenza ta’ Kitba għall-Familji tal-Programm tal-Kitba (MWP). Din hija opportunità għall-ġenituri/kustodji ta’ tfal li jixtiequ jaqsmu ftit tal-ħin ma’ wliedhom f’attivitajiet edukattivi tal-kitba.

Data: Il-Ġimgħa, 15 ta’ Lulju 2016

Ħin: 7.00 – 9.00p.m. Post: Niltaqgħu ħdejn il-Monument tal-Ħelsien, il-Birgu fis-7.00p.m.

Ħlas: €15 għall-kbar u €5 għat-tfal (Tfal taħt il-5 snin ma jħallsux)

Matul din l-esperjenza ta’ kitba ser:  nieħdu sehem f’esperjenza ta’ kitba marbuta mal-postijiet storiċi prinċipali tal-Birgu,  niktbu flimkien bħala familja f’atmosfera ta’ gost u rilassanti,  noħolqu esperjenza pożittiva tal-kitba,  norbtu l-kitba mal-ħajja ta’ kuljum,  il-ġenituri/kustodji jitħarrġu fi strateġiji kif jistgħu jgħinu lit-tfal fil-kitba.

L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru mill-iskola u jintlaqgħu mill-Aġenżija sa nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju 2016.

Kien hemm madwar 30 student li għazlu li jieħdu sehem fil-futsal tournament. Dawn l-istudenti ġew maqsuma f’erbgħa timijiet skont l-abbiltajiet tagħhom. Fl-ewwel round it-timijiet kollha kkompetew f’forma ta’ league kontra xulxin.

Wara dawn il-logħbiet saret klassifika li permezz tagħha wieħed seta’ jinnota min ġie l-ewwel, it-tieni, t-tielet u r-raba’ f’dan il-league. It-tim li ġie fl-ewwel post lagħab kontra dak li ġie fit-tielet post fl-ewwel semi-finali, filwaqt dawk li ġew fit-tieni post lagħbu kontra dawk li ġew ir-raba’.

B’hekk kellna żewġ finalisti li lagħbu kontra xulxin biex jigi magħruf ir-rebbieħ għat-tournament ta’ din is-sena. It-tim li rebaħ ingħata midalja sabiħa.futsal 1

L-istudenti kollha kkompetew fi spirtu sportiv u ħadu gost jitħarrġu fl-isports li huma tant iħobbu; il-futbol. Grazzi lis-Sur Keith Farrugia u lis-Sur Dario Conti li ħadu ħsieb dan it-tournamet.

Nofstanhari

Nhar il-31 ta’ Mejju, it-tfal kollha ser jispiċċaw f’12.00.

Infakkrukom li minn Ġunju  l-iskejjel jibdew bin-nofstanhari.

 

001

dyslexia

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 213 other followers