Picture1

Nhar il-Ġimgħa saret il-Quddiesa tad-Duluri li ġabet fit-tmiem il-ġimgħa ta’ eżerċizzji li organizzajna għat-tfal ġewwa l-iskola tagħna. L-attivita’ bdiet b’purċissjoni mill-iskola sal-Knisja Parrokkjali mit-tfal, l-istaff u għadd sabiħ ta’ ġenituri li ngħaqdu magħna f’din l-okkażjoni. It-tfal li xtaqu offrew xemgħa ħamra lill-knisja. Grazzi u prosit lil kull min ta sehmu biex setgħet tiġi organizzata din il-quddiesa b’dan il-mod.

imgshare-aspx-300x181

Nhar is-Sibt li ġej se ssir Earth Hour. Earth Hour bdiet fit-28 ta’ Marzu tas-sena 2007 bl-iskop li ġġib lin-nies aktar konxji tal-impatt li għandu t-tniġġis tal-arja fuq id-dinja. Din l-attivita’ tiġi ċċelebrata f’aktar minn 162 pajjiż madwar id-dinja bi sforz flimkien sabiex il-pjaneta tagħna jkollha futur aħjar. Dan għaliex it-tniġġis fl-arja (li jiġi kontinwament iġġenerat minn impjanti tad-dawl, fabbriki, exhaust ta’ karozzi, ħruq ta’ materjali, eċċ) qed idgħajjef il-barriera tal-ożon u minħabba f’hekk jgħaddu aktar raġġi tax-xemx li qed jikkawżaw li jogħlew gradwalment it-temperaturi madwar id-dinja. Dan it-tibdil fil-klima qed iwassal għal diversi diżastri naturali bħal maltemp qawwi, għarar, nixfiet, u saħansitra qed idub is-silġ kbir li jinsabu fin-North u fis-South Pole. Dan qed iwassal biex jogħla il-livell tal-ilma baħar, jinqerdu ambjenti naturali ta’ diversi tipi ta’ annimali li ħa jwassal għall-estinsjoni tagħhom.

Din mhix taffettwa lill-annimali biss iżda anke lilna l-bnedmin. Allura llum fl-iskola għamilna sforz żgħir u kulħadd tefa’ dawk l-affarijiet li jaħdmu bid-dawl. B’hekk naqqasna ftit mit-tniġġiż fl-arja ikkawżat mill-Power station biex tipprovdi d-dawl li bih inħaddmu dan l-apparat. Għax il-ftit ta’ kulħadd, tagħmel differenza fil-ħafna. Huwa importanti li dan l-isforz ma jsirx biss f’dan il-jum iżda nkunu bil-għaqal u nieħdu ħsieb neliminaw il-ħela fil-ħajja tagħna ta’ kuljum kemm id-dar u anke barra. Id-dinja tagħna hija tiegħi u tiegħek ukoll u huwa importanti li nibdew nieħdu passi biex nieħdu ħsieb bis-serjeta’ sabiex ingawduha aħna u ta’ warajna għax għada jaf ikun tard wisq. Tinsewx tgħidu lil tad-dar biex tagħmlu bħalma għamilna l-iskola.

Dan huwa l-filmat uffiċċjali ta’ din l-attivita’ dinjija:

 

F’ dan il-filmat Pocoyo jfissrilna x’inhu jiġri bit-tniġġis u jagħtina suġġeriment x’nistgħu nagħmlu:

 

Il-Kumitat EkoSkola organizza l-assembly ta’ llum biex jinforma dwar Earth Hour, waqt li bejn is-1.30pm u s-2.30pm tfejna d-dawl kollu tal-iskola.

 

Bħalissa għaddejjin l-eżerċizzji tar-Randan għat-tfal tal-Primarja. Din is-sena dawn l-eżerċizzji qed isiru b’differenza għax magħna qed jiġi wkoll Sunny il-Klawn …

20150324_092031

GRAZZI u PROSIT kbira lil Fr. Keith, lil Sr. Matlene u lil Sr. Ann Marie li qed jorganizzaw dawn l-eżerċizzji.

Il-Kura tal-Ħalq

11051129_10206031238799466_1484029604_ndental hygiene 2

It-tfal kollha tal-Primarja ingħataw informazzjoni minn professjonisti dwar il-kura tal-ħalq kif ukoll dwar servizzi tal-kura tal-ħalq li jistgħu jibbenefikaw minnhom.

Quddiesa tad-Duluri

Infakkrukom li nhar il-Ġimgħa li ġej ser ikollna l-quddiesa tad-Duluri.

Il-purċissjoni titlaq mill-iskola fid-disgħa ta’ filgħodu.

  • L-abbatini huma mħeġġa biex iġibu l-libsa magħhom l-iskola
  • It-tfal kollha huma mħeġġa biex iġibu xemgħat ĦOMOR (imbagħad inħalluhom il-knisja)
  • Jekk jogħġobkom iġġibux fjuri

Kulħadd huwa mħeġġeġ biex jattendi.

Il-Quddiesa ser issir fil-Parroċċa.

Grazzi

11072229_10206131666510096_1086774729_n

Infakkrukom li l-esebizzjoni tal-arti fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta tkun miftuħa mill-10.00 sas-14.00. Fl-esebizzjoni ħadu sehem it-tfal kollha tal-Primarja tal-iskola tagħna.

Inħeġġukom biex tmorru tarawha!

Id-dħul huwa b’xejn.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 159 other followers