Sinjuri

Infakkrukom li għada l-ġenituri tat-tfal tal-Primarja (MHUX tal-Kindergarten) huma mistiedna biex jiġu l-iskola ħalli jiċċelebraw il-ħiliet t’uliedhom, skont il-ħinijiet li tajna qabel.

Punti importanti:

  • Jekk jogħġobkom, tul iċ-ċelebrazzjoni,  toħorġux minn postkom, tqumux  bilwieqfa  biex tieħdu ritratti jew videos, sabiex ma ddejqux lill-ġenituri l-oħra.
  • Bħas-soltu ser ikollna fotografu u videographer professjonali li ser jiġbdu ċ-Ċelebrazzjoni kollha.
  • Ġenituri li jkunu jixtiequ jieħdu lil uliedhom magħhom, għandhom jiffirmaw għand l-għalliema. It-tfal ma jistgħux jitilqu mill-iskola qabel ma jispiċċa t-tieni kunċert.
  • Naprezzaw jekk  iżommu s-silenzju tul iċ-ċelebrazzjoi kollha.
  • Jekk jogħġobkom ibqgħu fis-sala sal-aħħar taċ-ċelebrazzjoni.

Grazzi

Skolasajf 2016

Click on this link to apply: https://services.fes.gov.mt/

Applications will be received until 15th May, 2016

SkolaSajf

Kindergarten

Ġenituri li jixtiequ jirreġistraw it-tfal tagħhom biex jibdew jattendu fil-Kindergarten 1 sa mit-3 t’ Ottubru 2016, huma meħtieġa li jagħmlu dan sat-13 ta’ Mejju 2016. Jistgħu jiġu rreġistrati biss tfal li jkunu għalqu tlett snin sal-aħħar ta’ Diċembru 2016.

Parents wishing to register their children to start attending in Kindergarten 1 as from 3rd October 2016 are required to do so by 13th May 2016. Only children that would have attained three years of age by the end of December 2016 can be registered for the October intake.

 

Kinder Registration

Following the recent launch of the Parental Access, as from Friday 22nd April 2016 parents will be able to view their child’s attendance through the student’s data link as described in the Guide for iLearn Parental Portal.

L-artiklu tal-għalliema tal-PSCD għal dan ix-xahar jismu ‘Niftakru ftit‘. Inħeġġukom taqrawh.

Around 300 students from St Ignatius College Luqa Primary, and their parents,  have gathered at the National Park at Ta’ Qali – Oak Tree Circle, to celebrate Environmental Day.

The school administration organised a day full of interesting activities for all the students.  Some of the activities included a visit to the Petting Farm while some other students planted a Tree  in the Grow a tree Campaign.   Each and every class did an activity in connection with Dinja Waħda , a programme organised by Bird Life.   The Luqa Nursery Football Club also organised various sports activities.

The aim of this day was to make students and parents more conscious about the environment and animals.  WasteServ, GreenMt, HSBC Sun & Drop Fun Activity and the Animal Welfare Department were all part of this successful day.

Children from the EkoSkola Club made sure that the area was left clean after the activities.

 

Mat-tlett mitt student u studenta mill-iskola primarja ta’ Ħal Luqa flimkien mal-familji tagħhom inġabru fil-Park nazzjonali ta’ Ta’ Qali –Oak Tree Circle, fl-okkażjoni ta’ Jum l-Ambjent.

L-amministrazzjoni tal-iskola ħadet ħsieb ġurnata mimlija attivitajiet ambjentali bis-sehem tal-istudenti. Fost dawn l-attivitajiet l-istudenti għamlu żjara fil-Petting Farm kif ukoll ħawwlu Pjanta kull wieħed bħala parti mill-kampanja ‘Kabbar Siġra’. Kull klassi tellgħet attivita’ ta’ Dinja Waħda, Bird Life. In-Nursery Football Club ta’ Ħal Luqa ta is-sehem tiegħu permezz t’attivitajiet sportivi.

L-iskop ta’ din il-ġurnata hu li titqajjem kuxjenza dwar l-ħarsien tal-ambjent u l-annimali. Il-Waste Serv, Green.Mt, l-HSBC bil-kampanja Sun & Drop Fun activity kif ukoll l-Animal Welfare kienu parti biex dawn l-attivitajiet kienu ta’ suċċess.

It-tfal membri tal-kumitat EkoSkola ħadu ħsieb li l-post jitħalla nadif wara l-attivita’.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 212 other followers