Il-ġimgħa li għaddiet, il-ġenituri tal-kunsill skolastiku tal-iskola tagħna organizzaw Brunch nutrittiv għat-tfal kollha tal-iskola. L-għan ta’ din l-attivita’ huwa li nħajru lill-istudenti jfittxu dejjem aktar ikel nutrittiv li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna u li jevitaw dak l-ikel li jagħmel il-ħsara.

GRAZZI u PROSIT lill-ġenituri kollha li offrew l-għajnuna tagħhom biex din l-attivita’ setgħet issir.

Għeżież

Ser tiġi organizzata kampanja nazzjonali biex tinħoloq kuxjenza kontra l-abbuż mid-droga u favur ħajja li fiha nħobbu lilna nfusna u lil xulxin.

L-istudenti kollha ta’ Malta u Għawdex qed jitħeġġu biex filwaqt li għal jum wieħed ma jmorrux l-iskola bl-uniformi, jagħtu żewġ ewro donazzjoni għall-Caritas. Id-donazzjoni mhix obbligatorja, iżda min jixtieq joffriha għandu jibgħat il-flus l-iskola mat-tfal sa nhar il-Ħamis 28 ta’ Mejju.

Id-dress down day tal-iskola tagħna ser issir nhar it-Tnejn li ġej, 25 ta’ Mejju.

Infakkru fl-importanza tad-diċenza fl-ilbies.

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

Nixtiequ nfakkrukom li bħalissa qed niġbru l-fehmiet tagħkom il-ġenituri/kustodji dwar is-sena skolastika 2014-2015. Inħeġġu lil kulħadd biex jimla’ l-kwestjonarju tiegħu. Dawk li diġa’ mlewh m’għandhomx jerġgħu jimlewh – grazzi talli mlejtuh. Għal dawk li għadhom ma mlewhx, il-links għall-kwestjonarji huma dawn:

Kwestjonarju tal-Kinder

Kwestjonarju tal-Yr1,2,3

Kwestjonarju tal-Yr4,5,6

 

Grazzi tal-kooperazzjoni

Għeżież ġenituri/kustodji

Nixtiequ ninfurmawkom li tistgħu tiġu l-iskola biex taraw u tordnaw ir-ritratti li jogħġbukom ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni tat-tfal mill-Year 1 sa Year 6. Għandna wkoll ir-ritratti tal-Moving On li saret għall-klassijiet tal-Kinder 2 u tal-Yr 6. Dawn jinsabu għall-wiri fuq in-noticeboard fl-intrata.

Kull ritratt jiswa 1 (Ewro) u tistgħu tiġu jew filgħodu wara li jkunu daħlu t-tfal (mit-8.30 a.m. sad-9.00 a.m.), inkella bejn is-2.00pm u 2.15pm qabel joħorġu.

Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom.

B’kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali u l-Federazzjoni Baden Powell Scouts Malta, ser jintlaqgħu applikazzjonijiet tas-sħubija fil-Grupp Luqa Baden Powell Air Scouts, nhar l-Erbgħa 20 ta’ Mejju 2015 fis-sitta ta’ filgħaxija ġewwa l-bini tal-Kunsill Lokali f’Ħal Luqa

Xi ġenituri talbuna ngħaddu l-messaġġ li s-Swimming Lessons għal tfal bl-awtiżmu ser isiru fis-sajf, kull nhar ta’ Tlieta u kull nhar ta’ Ħamis bejn l-4.30 u l-5.30 ta’ filgħaxija, fil-Kumpless Sportiv tal-Kottonera.

Biex tapplikaw, tistgħu ċċemplu l-Kupless Sportiv tal-Kottonera jew tapplikaw online.

Grazzi

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

Issa li wasalna biex nispiċċaw din is-sena skolastika, nibdew naħsbu għas-sena skolastika li ġejja. Bħalissa inkunu qegħdin fil-proċess li nevalwaw kif morna matul din is-sena u naraw x’nistgħu nagħmlu biex is-sena li ġejja tkun aħjar minn din.

Parti minn dan il-proċess huwa li niġbru l-fehmiet tagħkom dwar din is-sena skolastika fil-kwestjonarji li ħloqna apposta għalikom il-ġenituri/kustodji . Il-kwestjonarju mhux twil ħafna u għalhekk mhux suppost li jiħdilkom ħafna ħin. Inħeġġukom ħafna sabiex issibu ftit ħin u tgħaddulna l-kummenti tagħkom. Dawn huma l-links tal-kwestjonarji, dejjem skont il-klassi tat-tifel/tifla tagħkom:

Kwestjonarju tal-Kinder

Kwestjonarju tal-Yr1,2,3

Kwestjonarju tal-Yr4,5,6

Importanti li jimtela kwestjonarju wieħed biss għal kull tifel jew tifla, skont f’liema sena qegħdin. Jekk mhix problema, dawk il-ġenituri li għandhom tfal li jaqgħu f’kategoriji differenti kif imsemmija hawn fuq (eż: tifel fil-kinder u tifla fil-Yr 2), nitolbuhom biex jimlewhom it-tnejn. Dan lilna jgħinna ħafna fejn tidħol statistika u biex nindirizzaw diffikultajiet li jkunu jaffettwaw lil ċertu snin imma lil snin oħra le.

Peress li nixtiequ niddiskutu r-rispons tagħkom fil-ġurnata tal-SDP, li se ssir nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Mejju, nitolbukom biex tilħqu timlew il-kwestjonarju tagħkom sa nhar il-Ħamis 21 ta’ Mejju.

Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 159 other followers