Il-ħsieb mill-għalliema tal-PSD għal dan ix-xahar jismu FAĊLI NGĦIXU KUNTENTI. Inħeġġukom ħafna biex taqrawh.

Għeżież

Minn nhar it-Tnejn 7 t’April, it-tfal jistgħu jġibu xemgħat ħomor u fjuri jew pjanti biex inżejnu l-altar tad-Duluri.

IMPORTANTI ĦAFNA LI L-FJURI JKUNU MINGĦAJR RIĦA minħabba li hawn ħafna nies li jbatu minn allerġiji.

Infakkrukom li nhar il-Ġimgħa 11 t’April ser ikollna l-quddiesa fil-parroċċa fid-9.30am. Kulħadd huwa mistieden.

It-tfal kollha ser jimxu f’purċissjoni lejn il-knisja.

Grazzi ħafna

Għeżież

Nixtiequ ninfurmawkom li nhar l-14 t’April, l-iskola għat-tfal KOLLHA tal-iskola (primarja u kinder),  ser tispiċċa f’nofsinhar.

Nitolbukom biex tiġu għat-tfal fil-ħin minħabba li l-istaff kollu tal-iskola ser ikollu jmur fi skola oħra għal laqgħa importanti.

Grazzi.

Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Frar ġiet organizzata, għal darb’ oħra b’ suċċess kbir, ġurnata ta’ attivitajiet edukattivi ġewwa l-Buskett, għat-tfal kollha tal-iskola u l-ġenituri tagħhom. Nixtiequ nirringrazzjaw lill-istaff kollu tal-preparazzjoni li għamlu, kif ukoll lill-għaqdiet u lill-individwi kollha li ħadu sehem biex din l-attivita’ setgħet tkun suċċess.

Fost l-għaqdiet li kienu preżenti hemm:

  • MEUSAC
  • Heritage Malta
  • WasteServ Malta flimkien ma’ Batterina
  • Valletta 2018
  • American Embassy
  • Birdlife Malta
  • Child Safety Services

Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lilkom il-ġenituri li attendejtu u pparteċipajtu fl-attivitajiet kollha li kienu organizzati. Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

 

Nixtiequ nfakkrukom li għada t-Tlieta 25 ta’ Marzu, se norganizzaw quddiesa fil-parroċċa fl-okkażjoni tal-irtirar mix-xogħol tas-Sur Saliba. Il-quddiesa tibda fid-9.30am. Kulħadd mistieden li jattendi.

Grazzi

P1000983

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Marzu, it-tfal kollha tal-iskola tagħna kellhom sessjoni ma’ Candace Vella Bencini (uffiċċjal edukattiv minn Dogs Trust Malta), flimkien mal-kelba tagħha Macy. Din is-sessjoni saret biex inwasslu lit-tfal messaġġ posittiv favur l-annimali.

Ms Vella Bencini kitbitilna din l-email biex tirringrazzjana tal-istedina u tad-donazzjoni tal-ikel li tajnihom:

I would like to thank you, your colleagues and the pupils for making my visit to your school so enjoyable – the children were a pleasure to talk to. I hope the children enjoyed themselves and have remembered everything they learnt about responsible dog ownership and staying safe around dogs. I look forward to reading any feedback. I’m looking forward to working with your school again in the future.
 
We have a very good and educational website, ideal for the school children to view at home as well as lesson plans for the teachers that can be then done in class. Lesson plans are curriculum linked and vary from Maths, English Language, Science and PSD. I am very sure both teachers as well as students will find this website very interesting and useful to do in class. The 2 puppets in the videos are known as Jimmy n’ Chew and are very funny and informative. Please visit:-
 
 
Thank you also very much for your kind donations of food and quilts for the less fortunate dogs in shelters, these items were passed on to the shelter in Marsa, AAA. (Association for Abandoned Animals.)
_
Candace Vella Bencini
Education Officer
Dogs Trust Malta
 
_
Prosit lil min għadda xi ikel għall-klieb bħala donazzjoni. Jekk hawn min xtaq li jagħti xi ikel iżda għal xi raġuni ma setax jagħmel hekk, jista’ jġib dan l-ikel għall-klieb fil-ġranet li ġejjin u mbagħad ngħadduhulhom.
 
_
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 107 other followers