Nhar it-Tlieta 6 ta’ Ottubru l-iskola tagħna ċċelebrat Jum il-Ħarsien tal-Annimali b’attivita’ speċjali organizzata f’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari tal-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali. It-tfal kellhom l-opportunita’ li jġibu l-annimali tagħhom magħhom l-iskola. L-attivita’ bdiet bit-tberik tal-annimali minn Fr Gordon u wara, l-uffiċċjali tal-Kummissjoni kellmu lit-tfal tal-primarja dwar kif għandna nieħdu ħsieb l-annimali. Studenti tal-ħames sena għamlu preżentazzjoni dwar l-annimali tipiċi tal-Gżejjer Maltin u wara tqassmu kotba “L-imħabba tagħna lejn l-Annimali: Obbligi, Liġijiet u Regolamenti” lit-tfal kollha. Għal din l-attivita’ attendew s-Segretarju Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali l-Onorevoli Roderick Galdes u l-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali s-Sur Emanuel Buhagiar.

 

 

San Frangisk t'Assisi

Ħal LuqaSeher l-Istejjer          

Dawk il-ġenituri li għada ser iġibu annimal l-iskola għat-tberik, għandhom jidħlu mill-gate tal-Kindergarten. It-tfal tal-Primarja li mhux se jġibu pet, jidħlu bħas-soltu, imma jibqgħu sejrin fejn is-soltu ssir il-Fire Drill.

Importanti li min ser jakkumpanja t-tfal bil-pet, jibqa’ mat-tfal il-ħin kollu.

Wara li Fr Gordon ibierek l-annimali, il-ġenituri huma mitluba li jieħdu l-pets lura lejn id-dar.

Fl-iskola ma nistgħux inżommu annimali.

happy-teachers-day-2016

Il-Kunsill tal-Ġenituri beda jipprepara għall-Borża ta’ San Martin ta’ din is-sena. Jekk hawn min għandu xi boroż vojta tas-snin ta’ qabel u m’għandux użu għalihom, jista’ jġibhom l-iskola ħalli jerġgħu jintużaw.

Grazzi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 182 other followers