Għeżież Ġenituri,

Jekk Alla jrid dalwaqt nibdew sena skolastika ġdida. Fil-kalendarju ta’ din il-websajt għandkom id-dettalji ta’ laqgħat li ħa jsiru għalikom il-ġenituri bi preparazzjoni għal din is-sena l-ġdida. Hudu nota tal-ġranet u l-ħinijiet meta jmisskom. Inħeġġukom ħafna sabiex tattendu għal dawn il-laqgħat.

Sadanitant tajjeb tkunu tafu li matul is-sajf komplejna għaddejjin b’xogħolijiet fl-iskola sabiex din tkun post aktar akkoljenti għat-tfal tagħna. Fost ix-xogħolijiet li saru nistgħu insemmu:

  • Bajjadna ħames klassijiet tal-Kinder 1 b’kuluri ġodda
  • Inxtraw is-siġġijiet tal-Kinder 2 (bil-flus tal-Fun Run) u dawn se jibdew jitgawdew mit-tfal kollha tal-K2
  • Sar ix-xogħol tal-parquet fis-small hall u din se tibda sservi fost oħrajn bħala indoor gym
  • Inxtara out-door play equipment ġdid għall-kinder area u dan se jiżżanżan mit-tfal din is-sena
  • Irranġajna d-dwal tal-palk għax kien hemm ħafna dwal maqtugħin u fuq kollox issudajna l-irbit ta’ dawn id-dwal biex ikunu safe għal kull min jagħmel użu mill-palk

Ninsabu ħerqana li nerġgħu nilqgħu fostna lill-istudenti tagħna fl-iskola.

Saħħiet

Alexander Cassar

Kap tal-iskola

________________________

Dear Parents,

God willing we will soon be starting a new scholastic year. In this website’s calendar you will find the dates and times of informative meetings for parents which we will be holding in preparation of the new scholastic year. Kindly take note of the dates and times of the meetings that you are supposed to attend to. We urge you to attend these meetings.

In the mean time during the summer months we continued with our work to make the school more welcoming for our students. Some of these projects are:

  • Five kinder 1 classrooms were repainted with new colours
  • The new Kinder 2 chairs were bought (through Fun Run donations) and will be used by our students from this year
  • The small hall has been covered with parquet flooring to serve as an indoor gym amongst other purposes
  • New outdoor play equipment for the kinder play area was purchased and will be used as from this scholastic year
  • The stage lighting system was upgraded and above all the lights were properly secured for the safety of all

We are looking forward to welcome our students back to school.

Regards

Alexander Cassar

Head of School

Advertisements

Today 3rd July 2017, the school received the Eko Skola Green Flag Award for the 4th time from H.E. the President of Malta at the Palace in Valletta. The Ceremony was attended by the Head of School Mr A Cassar, the Eko Skola link teacher Ms M Ellul and two Eko Skola committee members Melanie Stvala and Sara Riani.

We wish to congratulate all members of staff and students for their hard work to make this achievement possible yet again! Well done!

Il-Festa t-Tajba!

Nawguraw il-Festa t-Tajba lil kulħadd!

Il-vaganzi tas-sajf huma mill-Ħamis 29 ta’ Ġunju 2017 sal-Ħadd 24 ta’ Settembru 2017. L-iskola terġa’ tibda nhar it-Tnejn 25 ta’ Settembru 2017. Minn qalbna nixtiequlkom il-vaganzi t-tajba!

Summer Holidays are from Thursday 29th June 2017 till Sunday 24th September 2017. School recommences on Monday 25th September 2017. We wish you all happy holidays!

Il-ġenituri tat-tfal tal-Year 6 huma mistiedna għal Farewell Ceremony nhar it-Tlieta 27 ta’ Ġunju 2017 fid-09:00. Se jkollna Quddiesa ta’ Ringrazzjament u wara riċeviment żgħir. Nixtiequ ħafna naraw il-presenza tagħkom f’din l-aħħar attività għat-tfal tal-Year 6.

The parents of Year 6 pupils are kindly invited to a Farewell Ceremony on Tuesday 27th June 2017 at 09:00. We start with a Thanksgiving Mass followed by refreshments. We look forward to your presence during this last activity for our Year 6 pupils.

Today we had the first of two sessions of the Emergent Literacy Workshops in our school. Kinder 1 parents who attended had the opportunity to assist to a presentation by the Literacy Head of Department Ms Nadia Zammit and the Literacy Support Teacher Ms Svetlana Amato on the basic skills needed by children to prepare themselves for reading and writing.

Later all the Kinder 1 pupils and their teachers joined the parents in the hall where various activity stations were prepared. There the pupils were involved in various pre-reading and pre-writing activities. The parents present also joined in the fun activities.

Another session will be held tomorrow June 16th, for Kinder 2 pupils and parents.

Illum 13 ta’ Ġunju, saret attività bħala għeluq tal-Foreign Language Awareness Project li kien organizzat bi sħab bejn il-Kulleġġ San Injazju u l-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta’ Malta. Bħala parti minn dan il-proġett, studenti tal-MTL (Masters in Teaching and Learning) kienu ta’ kull ġimgħa jmexxu lezzjonijiet lit-tfal tal-Year 5 fil-ħames skejjel primarji tal-Kulleġġ, fuq aspetti differenti tal-lingwi barranin. L-iskop ta’ dan il-proġett kien li jnissel fit-tfal l-imħabba lejn il-lingwi barranin u jkabbar fihom it-tagħrif dwarhom.

Għall-attività ta’ dal-għodu fl-iskola tagħna attendew it-tfal kollha tal-Year 5 tal-ħames skejjel primarji tal-Kulleġġ: Ħal Qormi San Ġorġ, Ħal Qormi San Bastjan, Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi u l-iskola tagħna ta’ Ħal Luqa. Kien hawn fostna l-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Onor. Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari fi ħdan l-istess ministeru l-Onor. Clifton Grima. Huma kienu milqugħa mill-Prinċipal tal-Kulleġġ is-sinjura Maria Pace u mid-Dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni  l-Profs. Sandro Caruana. Kemm il-Ministru, kif ukoll il-Prinċipal tal-Kulleġġ u d-Dekan tal-Fakultà kellmu lit-tfal dwar l-importanza tal-lingwi.

L-istudenti ta’ kull skola imbagħad taw preżentazzjoni qasira dwar dak li tgħallmu tul dan il-proġett. Fir-ritratt t’hawn fuq jidhru l-istudenti tal-Year 5 tal-iskola tagħna waqt il-preżentazzjoni tagħhom.