Mr Cassar

Għeżież Ġenituri,

Ftit ġranet ilu jien ħadt uffiċċjalment it-tmexxija tal-Iskola f’idejja. Huwa ta’ unur kbir għalija li ġejt fdat bit-tmexxija ta’ din l-iskola u li se jkolli ċ-ċans naħdem magħkom għall-ġid tat-tfal li jattendu fl-iskola tagħna.

Jien inwiegħed li nkompli nimxi fuq il-passi tajba tal-Kapijiet ta’ qabli sabiex din l-iskola tibqa’ sservi bħala post fejn it-tfal jitgħallmu f’ambjent ferrieħi. Hawn nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Etienne Farrell tal-għajnuna tagħha fil-proċess ta’ transizzjoni li għamilna flimkien.

Jien qed inħares ‘il quddiem b’entużjażmu sabiex flimkien mal-Assistenti Kapijiet u l-edukaturi kollha li jaħdmu f’din l-Iskola, inkunu ta’ servizz għat-tfal li qed jogħġobkom tafdaw f’idejna.

Fil-waqt li nawguralkom il-kumplament tal-vaganzi t-tajba, nitlobkom li tibqgħu ssegwu l-avviżi li minn żmien għal żmien joħorġu fuq il-website tal-iskola, sabiex jekk Alla jrid, f’Settembru nagħtu bidu għal sena skolastika ġdida.

Alexander Cassar

Kap tal-Iskola

Min jixtieq jibbukkja għall-ġurnata Sqallija għandu jagħmel dan fl-uffiċju ta’ Ms Bonett:

Nhar it-Tnejn 1, it-Tlieta 2, il-Ħamis 4 jew il-Ġimgħa 5 t’ Awwissu.

Ħin – bejn 09.00 u 12.00.

Tinsewx iġġibu l-passaporti jew il-karti tal-identita’ magħkom (skont  biex ser issiefru)

Grazzi

sic

Għeżież

 

Hekk kif qed intemm il-kariga tiegħi bħala Kap tal-iskola ta’ Ħal Luqa, nixtieq nieħu din l-opportunità biex insellmilkom u nirringrazzjakom tal-appoġġ u l-ħbiberija tagħkom.

Kien ta’ unur kbir għalija li kont parti mill-iskola u l-komunità ta’ Ħal Luqa.

Ninsab ċerta li taħt it-tmexxija tas-Surmast il-ġdid, is-Sur Alexander Cassar, l-iskola ser tkompli tikber u tissaħħaħ.

Tislijiet mill-qalb!

 

Etienne Farrell

Kap tal-Iskola

sic

festa

B’radd ta’ ħajr lil Alla fi tmiem ta’ sena skolastika oħra għall-istudenti, illum iċċelebrajna l-Ewkaristija fis-sala tal-iskola. Il-quddiesa tmexxiet minn Fr Gordon, il-kappillan ta’ Ħal Luqa. Għaliha kienu preżenti t-tfal  flimkien mal-istaff kollu tal-iskola. Kien bix-xieraq li  l-quddiesa tkun animata mit-tfal tas-Sitt Sena, li għalihom dan kien l-aħħar jum fl-iskola primarja. Mal-offerti t-tfal tas-Sitt Sena tellgħu sett sabiħ ta’ salib u gandlieri tal-ħġieġ, li ġabru għalihom huma stess, biex iħallu tifkira tagħom fl-iskola ta’ tfulithom.

Fi tmiem il-quddiesa, fl-okkażjoni tal-25 sena mill-ordinazzjoni ta’ Fr Gordon bħala saċerdot, l-iskola ppreżentatlu tifkira żgħira. Ġiet ippreżentata wkoll tifkira lil Ms Farrell, bħala ringrazzjament għax xogħol li wettqet fl-iskola ta’ Ħal Luqa.

B’sodisfazzjon kbir, dalgħodu ppreżentajna 2kg u 201 gramma ta’ xagħar lil rapreżentant tal-Eċċelenza tagħha l-President ta’ Malta, f’isem il-Community Chest Fund. Ix-xagħar ser jintuża sabiex isiru parrokki għal persuni li jkunu qed jingħataw kura għall-kanċer.

This slideshow requires JavaScript.

Il-ġbir tax-xagħar sar waqt il-Crazy Hair Day, grazzi għas-servizz ta’ Stilisti tax-Xagħar professjonali, li offrew is-servizzi tagħhom mingħajr ħlas. Kien hemm ukoll min ġab ix-xagħar tiegħu maqtugħ lest u offrih għal din il-kawża ġusta.

Minbarra dan, tfal u għalliema setgħu jiġu l-iskola bi stili ta’ xagħar aktar avventurużi minn tas-soltu. Fil-bidu tal-maratona ġie spjegat lit-tfal li filwaqt li bosta minna nistgħu nesperimentaw bl-istili ta’ xagħar differenti, hawn min dan ma jistax jagħmlu minħabba li tilef xagħru sforz tal-kura li qiegħed jingħata.

B’kollox kien hemm ħmistax -il tifel u tifla, żewġ għalliema u omm mill-Kunsill tal-Ġenituri li qatgħu xagħarhom il-bieraħ, f’dan il-ġest sabiħ ta’ solidarjeta’.

This slideshow requires JavaScript.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 211 other followers