carnival

Għeżież Ġenituri,

Bħas-snin ta’ qabel l-iskola se torganizza l-attivitajiet tal-Karnival nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Frar 2017. Dakinhar l-iskola tispiċċa f’12:00 (Kindergarten f’11:45). It-tfal jistgħu jiġu mingħajr uniformi jew jilbsu xi kostum tal-Karnival. Jistgħu ukoll jilbsu t-track-suit tal-iskola. Mhux permess li jintlibsu maskri u li t-tfal iġibu xwabel jew ġugarelli oħra li jistgħu jkunu ta’ periklu. Pistoli tal-logħob mhux permessi. Għat-tfal se jittella programm ta’ żfin mit-tfal għat-tfal fis-sala tal-iskola.

Il-Kunsill tal-Iskola se jorganizza żewġ fund raising activities għal dan il-jum:

  • Se tiġi organizzata Muffin Day. Kull muffin li se tkun plain se tkun tiswa €1. Dawn il-muffins se jkunu individually wrapped.
  • Se jkollna wkoll fotografu li se jieħu ritratti individwali tat-tfal bil-kostum. Kull ritratt jiswa €3 Ir-ritratti jitqassmu wara l-vaganzi tal-Karnival.

Min jixtieq jordna muffin/s u/jew ritratt huwa mitlub jimla l-formoli li tqassmu lit-tfal u jgħaddihom lill-iskola sa nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Frar 2017.

carnival-costume

Dear Parents,

This year we will be celebrating carnival at school on Friday 24th February 2017. On that day school finishes at 12:00 (Kindergarten finish at 11:45). Students can come to school in their Carnival costume or their school track-suit. Children cannot come wearing masks or bring pointed toys such as swords. Toy pistols are strictly prohibited. The children will be having a dancing programme in the school hall.

The school council will be organising two fund raising activities on this day:

  • A Muffin Day will be organised. Each muffin will cost €1 and will be individually wrapped.
  • There will be a photographer in school to take individual photos of the children in their carnival costume. Each photo costs €3. Photos will be distributed after the carnival holidays.

Those who wish to order muffins or photos are kindly asked to fill in the forms that were distributed to children and return them to school by Friday 17th February 2017.

Illum 7 ta’ Frar 2017 saret l-ewwel laqgħa tal-Kunsill tal-Iskola 2017-2018, wara li fil-31 ta’ Jannar saru l-elezzjonijiet tal-Kunsill u ġew eletti l-membri għalliema u l-membri ġenituri. Il-Kunsill huwa magħmul kif ġej:

Ms Wilhelmina Scicluna – President

Mr Alexander Cassar – Kap tal-Iskola, Segretarju u Teżorier

Ms Martina Mifsud – Membru (Għalliema)

Ms Elaine Tabone Betts – Membru (Għalliema)

Ms Roxana Cutajar – Membru (Għalliema)

Ms Sefora Polidano – Membru (Ġenitur)

Ms Christine Galea – Membru (Ġenitur)

Ms Julie Shead Scerri – Membru (Ġenitur)

school-council

Fl-okkażjoni tal-anniversarju ta’ meta ndaqq l-Innu Malti għall-ewwel darba, il-klassi P2.1 ta’ Ms Spiteri tellgħu Special Assembly dwar dan. Taħt dan ir-ritratt qed naqsmu magħkom xi tagħrif li qrawlna t-tfal f’din l-okkażjoni.

innu-malti-assembly

Fi 3 ta’ Frar tal-1923, ndaqq l-ewwel darba l-Innu Malti. L-Innu Malti hu l-Innu Nazzjonali ta’ pajjiżna. L-Innu Malti ndaqq l-ewwel darba fi Teatru Manwel. Minn dak inhar l-Innu Malti beda jitkanta mit-tfal fl-iskejjel.

L-Innu Malti nkiteb f’forma ta’ talba lil Alla. Il-kliem kitbu Dun Karm u l-mużika kitibha Robert Samut.

Dun Karm kien tifel imqareb u ħadd ma seta’ jsib tarfu. Imma meta kiber sar qassis. Hu kien għalliem ukoll. Hu kiteb ħafna poeżiji fosthom l-Innu ta’ filgħodu, l-Innu ta’ filgħaxija u fil-Ħlewwa ta’ Mejju. Dun Karm kien joqgħod Ħaż Żebbuġ.

L-Innu Malti jindaqq f’ħafna attivitajiet Nazzjonali. Ġieli smajtu l-Innu Malti qabel xi logħba futbol bejn Malta u xi tim barrani? Ġieli rajtuhom il-plejers b’idhom fuq qalbhom huma u jkantaw l-Innu Malti?

Waqt l-Innu Malti rridu noqogħdu dritti.

Monday 20th February 2017

Years 4, 5 and 6 – Religion and Social Studies


Tuesday 21st February 2017

Years 4 and 5 – English + English Listening Comprehension

Year 6 – English Listening Comprehension + English Reading Comprehension + English Writing


Wednesday 22nd February 2017

Years 4 and 5 – Maltese + Maltese Listening Comprehension

Year 6 – Maltese Listening Comprehension + Maltese Reading + Maltese Writing


Thursday 23rd February 2017

Years 4, 5 and 6 – Mental Maths + Maths (Written)


School Times during Half-Yearly Exams for pupils in Years 4, 5 and 6 ONLY:

Monday 20th February 2017 – Normal School Day: School finishes at 14:30

Tuesday 21st, Wednesday 22nd & Thursday 23rd February 2017 – School finishes at 12:00

On the days of the exams, all Kindergarten and Years 1, 2 and 3 pupils have normal full school days.

Dan huwa r-riżultat tal-Elezzjoni tal-Kunsill Skolastiku 2017-2018: (The following is the School Council Election result)

Voti mitfugħa (votes cast):        281

Voti invalidi (invalid votes):         8

Voti validi (valid votes):             273

Riżultati:

ELLUL KEVIN PAUL:             105

GALEA CHRISTINE:             192   (Eletta/Elected)

POLIDANO SEFORA:            227  (Eletta/Elected)

SHEAD SCERRI JULIE:        187   (Eletta/Elected)

Fil-waqt li nirringrazzjaw lil kull min ħa sehem nixtiequ nifirħu lil min tela’ fil-Kunsill u nawgurawlu l-ħidma t-tajba.

vote

Għeżież Ġenituri,

Matul din il-ġimgħa se nqassmu lit-tfal il-voti li intom se tkun tistgħu tivvutaw fuqhom sabiex tagħżlu t-tliet rappreżentanti tagħkom fuq il-Kunsill tal-Iskola 2017-2018. B’kollox kien hemm erba’ kanditati (are l-profil ta’ kull kanditat aktar ‘l isfel) li tefgħu n-nominazzjoni tagħhom għal din l-elezzjoni u minn dawn iridu jitilgħu tlieta. Intom tistgħu tivvutaw kif ġej:

  • Billi tibagħtu l-vot mat-tfal tagħkom ġo envelop magħluq sa nhar it-Tlieta 31 ta’ Jannar 2017 fis-13:00
  • Billi tibagħtu l-vot bil-posta sa nhar it-Tlieta 31 ta’ Jannar 2017 fis-13:00
  • Billi tiġu bih personalment nhar it-Tlieta 31 ta’ Jannar 2017 bejn it-08:30 u 13:00 u tpoġġuh fil-kaxxa tal-voti

Il-kaxxa tal-voti tinfetaħ fis-13:00 tat-Tlieta 31 ta’ Jannar fejn jibda l-għadd immedjatament. Kull ġenitur ħa jirċievi vot. Meta tivvutaw tistgħu tagħmlu sa mhux aktar minn tliet slaleb ħdejn l-għażla tagħkom. Inħeġġukom biex tieħdu sehem.

__________________________________

Dear Parents,

During this week we will be distributing the ballot sheets with children for you to be able to vote and choose the three parents representatives who will be sitting on the School Council 2017-2018. In all there were four candidates (see the candidates profile underneath) who submitted their nomination and from these three have to be chosen. You can vote as follows:

  • By sending the vote with the children in a sealed envelope by Tuesday 31st january 2017 at 13:00
  • By sending the vote by post up till Tuesday 31st January 2017 at 13:00
  • By coming to school on Tuesday 31st January 2017 between 08:30 and 13:00 and place the vote personally in the ballot box

The ballot box will be opened at 13:00 on Tuesday 31st January when counting starts straight away. Each parent will be receiving a vote. When you vote you can mark up to three crosses against your choice. We encourage you to participate.

____________________________________

Il-kandidati f’ordni alfabetika huma dawn: (The candidates in alphabetical order are these:)

photo-kevin-ellul-1

ELLUL Kevin Paul – Huwa missier Andrew Ellul tal-K1.1. Huwa jaħdem bħala Chief Financial Officer mal-Golden Harvest Limited (He is the father of Andrew Ellul of K1.1. He works as a Chief Financial Officer at Golden Harvest Limited)

julie-shead-scerri-2

GALEA Christine – Hija omm Christiana Galea tal-P4.1. Hija taħdem bħala Customer Care Agent. Kienet membru tal-Kunsill tal-Iskola 2015-2016 u ilha parent helper għal dawn l-aħħar sitt snin. (She is the mother of Christiana Galea of P4.1. She works as a Customer Care Agent. She has been a member of the School Council 2015-2016 and has been a parent helper for these last six years)

sefora-polidana

POLIDANO Sefora – Hija omm Nolan Polidano tal-P1.2. Hija taħdem bħala mara tad-dar. Ilha parent helper minn Ottubru 2016. (She is the mother of Nolan Polidano of P1.2. She works as a housewife. She has been a parent helper since October 2016)

julie-shead-scerri-1

SHEAD SCERRI Julie – Hija omm Cicely Scerri tal-P3.2 u Jesus Daniel Scerri tal-K2.1. Hija taħdem bħala mara tad-dar. Hija kienet membru tal-Kunsill tal-Iskola 2015-2016 u kienet ukoll parent helper. (She is the mother of Cicely Scerri of P3.2 and Jesus Daniel Scerri of K2.1. She works as a housewife. She has been a member of the School Council 2015-2016 and also a parent helper)

Għeżież Ġenituri,

Infakkrukom li t-tfal kollha tal-Kindergarten nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2017 jispiċċaw l-iskola fin-12:30 minħabba laqgħa għall-għalliema tal-Kindergarten li ssir kull term.

time

Dear Parents,

We would like to remind you that on Friday 27th January 2017, all Kindergarten pupils finish school at 12:30 since all Kindergarten teachers have a meeting which is held every term.