Żewġ studenti mill-Kumitat EkoSkola tal-iskola tagħna indirizzaw lill-Kamra tad-Deputati fil-bini tal-Parlament il-Ġdid dalgħodu f’sessjoni parlamentari ta’ EkoSkola li fiha ingħaqdu wkoll membri miż-żewġ naħat tal-kamra. L-istudenti tagħna rrappreżentaw lill-Kumitat EkoSkola tal-iskola tagħna u indirizzaw lill-Kamra b’diskors dwar il-proġett tar-‘wrapping paper’ li bdejna fl-iskola din is-sena.

Il-ġimgħa li għaddiet, il-ġenituri tal-kunsill skolastiku tal-iskola tagħna organizzaw Brunch nutrittiv għat-tfal kollha tal-iskola. L-għan ta’ din l-attivita’ huwa li nħajru lill-istudenti jfittxu dejjem aktar ikel nutrittiv li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna u li jevitaw dak l-ikel li jagħmel il-ħsara.

GRAZZI u PROSIT lill-ġenituri kollha li offrew l-għajnuna tagħhom biex din l-attivita’ setgħet issir.

Għeżież

Ser tiġi organizzata kampanja nazzjonali biex tinħoloq kuxjenza kontra l-abbuż mid-droga u favur ħajja li fiha nħobbu lilna nfusna u lil xulxin.

L-istudenti kollha ta’ Malta u Għawdex qed jitħeġġu biex filwaqt li għal jum wieħed ma jmorrux l-iskola bl-uniformi, jagħtu żewġ ewro donazzjoni għall-Caritas. Id-donazzjoni mhix obbligatorja, iżda min jixtieq joffriha għandu jibgħat il-flus l-iskola mat-tfal sa nhar il-Ħamis 28 ta’ Mejju.

Id-dress down day tal-iskola tagħna ser issir nhar it-Tnejn li ġej, 25 ta’ Mejju.

Infakkru fl-importanza tad-diċenza fl-ilbies.

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

Nixtiequ nfakkrukom li bħalissa qed niġbru l-fehmiet tagħkom il-ġenituri/kustodji dwar is-sena skolastika 2014-2015. Inħeġġu lil kulħadd biex jimla’ l-kwestjonarju tiegħu. Dawk li diġa’ mlewh m’għandhomx jerġgħu jimlewh – grazzi talli mlejtuh. Għal dawk li għadhom ma mlewhx, il-links għall-kwestjonarji huma dawn:

Kwestjonarju tal-Kinder

Kwestjonarju tal-Yr1,2,3

Kwestjonarju tal-Yr4,5,6

 

Grazzi tal-kooperazzjoni

Għeżież ġenituri/kustodji

Nixtiequ ninfurmawkom li tistgħu tiġu l-iskola biex taraw u tordnaw ir-ritratti li jogħġbukom ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni tat-tfal mill-Year 1 sa Year 6. Għandna wkoll ir-ritratti tal-Moving On li saret għall-klassijiet tal-Kinder 2 u tal-Yr 6. Dawn jinsabu għall-wiri fuq in-noticeboard fl-intrata.

Kull ritratt jiswa 1 (Ewro) u tistgħu tiġu jew filgħodu wara li jkunu daħlu t-tfal (mit-8.30 a.m. sad-9.00 a.m.), inkella bejn is-2.00pm u 2.15pm qabel joħorġu.

Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom.

B’kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali u l-Federazzjoni Baden Powell Scouts Malta, ser jintlaqgħu applikazzjonijiet tas-sħubija fil-Grupp Luqa Baden Powell Air Scouts, nhar l-Erbgħa 20 ta’ Mejju 2015 fis-sitta ta’ filgħaxija ġewwa l-bini tal-Kunsill Lokali f’Ħal Luqa

Xi ġenituri talbuna ngħaddu l-messaġġ li s-Swimming Lessons għal tfal bl-awtiżmu ser isiru fis-sajf, kull nhar ta’ Tlieta u kull nhar ta’ Ħamis bejn l-4.30 u l-5.30 ta’ filgħaxija, fil-Kumpless Sportiv tal-Kottonera.

Biex tapplikaw, tistgħu ċċemplu l-Kupless Sportiv tal-Kottonera jew tapplikaw online.

Grazzi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 160 other followers