Dawn huma l-ġranet li fihom l-istudenti għandhom il-lezzjonijiet tal-PE u għalhekk għandhom jiġu l-iskola bil-PE Kit:

The following are the days the students have PE lessons and so they have to come to school in their PE Kit:

P 1.1 – L-Erbgħa u l-Ġimgħa (Wednesday & Friday)

P 1.2 – It-Tlieta u l-Ħamis (Tuesday & Thursday)

P 2.1 – It-Tlieta u l-Ġimgħa (Tuesday & Friday)

P 2.2 – It-Tlieta u l-Ġimgħa (Tuesday & Friday)

P 3.1 – It-Tlieta u l-Ħamis (Tuesday & Thursday)

P 3.2 – It-Tlieta u l-Ħamis (Tuesday & Thursday)

P 4.1 – It-Tnejn u l-Erbgħa (Monday & Wednesday)

P 4.2 – It-Tnejn u l-Erbgħa (Monday & Wednesday)

P 5.1 – It-Tnejn u l-Erbgħa (Monday & Wednesday)

P 5.2 – It-Tnejn u l-Erbgħa (Monday & Wednesday)

P 6.1 – It-Tnejn u l-Ħamis (Monday & Thursday)

P 6.2 – It-Tnejn u l-Ħamis (Monday & Thursday)

Din it-Time Table tibda minn nhar it-Tlieta 27 ta’ Settembru 2016. Fl-ewwel ġurnata tal-iskola, jiġifieri nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru 2016 it-tfal kollha għandhom jiġu bl-uniformi tas-sajf.

This Time-Table comes into effect as from Tuesday 27th September 2016. On the first day of school, that is on Monday 26th September all children are to come in their summer school uniform.

 

Nixtiequ nfakkru lill-ġenituri f’dawn il-laqgħat li ġejjin, li kollha se jsiru fis-Sala tal-Iskola:

Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru 2016 fid-09:00 – Ġenituri tat-tfal tal-Year 1 sa Year 3

Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru 2016 fl-10:00 – Ġenituri tat-tfal tal-Year 4 sa Year 6

L-Erbgħa 28 ta’ Settembru 2016 fid-09:00 – Ġenituri tat-tfal tal-Kinder 1 u 2

Mr Cassar

Għeżież Ġenituri,

Ftit ġranet ilu jien ħadt uffiċċjalment it-tmexxija tal-Iskola f’idejja. Huwa ta’ unur kbir għalija li ġejt fdat bit-tmexxija ta’ din l-iskola u li se jkolli ċ-ċans naħdem magħkom għall-ġid tat-tfal li jattendu fl-iskola tagħna.

Jien inwiegħed li nkompli nimxi fuq il-passi tajba tal-Kapijiet ta’ qabli sabiex din l-iskola tibqa’ sservi bħala post fejn it-tfal jitgħallmu f’ambjent ferrieħi. Hawn nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Etienne Farrell tal-għajnuna tagħha fil-proċess ta’ transizzjoni li għamilna flimkien.

Jien qed inħares ‘il quddiem b’entużjażmu sabiex flimkien mal-Assistenti Kapijiet u l-edukaturi kollha li jaħdmu f’din l-Iskola, inkunu ta’ servizz għat-tfal li qed jogħġobkom tafdaw f’idejna.

Fil-waqt li nawguralkom il-kumplament tal-vaganzi t-tajba, nitlobkom li tibqgħu ssegwu l-avviżi li minn żmien għal żmien joħorġu fuq il-website tal-iskola, sabiex jekk Alla jrid, f’Settembru nagħtu bidu għal sena skolastika ġdida.

Alexander Cassar

Kap tal-Iskola

Min jixtieq jibbukkja għall-ġurnata Sqallija għandu jagħmel dan fl-uffiċju ta’ Ms Bonett:

Nhar it-Tnejn 1, it-Tlieta 2, il-Ħamis 4 jew il-Ġimgħa 5 t’ Awwissu.

Ħin – bejn 09.00 u 12.00.

Tinsewx iġġibu l-passaporti jew il-karti tal-identita’ magħkom (skont  biex ser issiefru)

Grazzi

sic

Għeżież

 

Hekk kif qed intemm il-kariga tiegħi bħala Kap tal-iskola ta’ Ħal Luqa, nixtieq nieħu din l-opportunità biex insellmilkom u nirringrazzjakom tal-appoġġ u l-ħbiberija tagħkom.

Kien ta’ unur kbir għalija li kont parti mill-iskola u l-komunità ta’ Ħal Luqa.

Ninsab ċerta li taħt it-tmexxija tas-Surmast il-ġdid, is-Sur Alexander Cassar, l-iskola ser tkompli tikber u tissaħħaħ.

Tislijiet mill-qalb!

 

Etienne Farrell

Kap tal-Iskola

sic

festa