Maths Day 2

On Friday we continued with our Maths Day activities. Here are some more photos of what was going on on Friday. We would like to take this opportunity to thank all members of staff, support staff, parents and pupils for making this activity yet another success story for our school. Well done to all!

Year 6 Maths trail in the school kitchen

Measuring the school corridor

Using probots to construct shapes

Year 3 pupils using tablets to calculate school population

Year 5 pupils practising their mathematical skills in the games room

The well attended Maths Games for Kinder 1 parents

 

Advertisements

Maths Day 1

Today was the first day full of mathematical activities spread over two days. Here are some photos showing some of the activities taking place today:

Maths interactive exhibition in the school gym

Maths games in the games room

Maths Quiz for the Year 4 pupils

Maths workshops for parents

Maths games for Kinder 2 pupils and their parents

 

Nixtiequ nfakkru lill-ġenituri tal-Year 1 li nhar it-Tnejn 22 ta’ Jannar 2018 se ssir laqgħa għalihom dwar it-tagħlim tal-Ingliż fl-ewwel sena tal-primarja. Il-laqgħa se ssir minn-12:30 sas-14:15 fis-sala tal-iskola.

We would like to remind the Year 1 parents that on Monday 22nd January 2018 they have a meeting on the teaching of English at Year 1 level. The meeting will be from 12:30 to 14:15 in the school hall.

Nixtiequ nfakkrukom li għada t-Tlieta 16 ta’ Jannar 2018 se ssir laqgħa għall-ġenituri tal-Kinder 1 u Year 4 minn Ms Carmen Bonanno miċ-Child Safety Services, fis-sala tal-iskola f’12:00.

_______________________________

We would like to remind you that tomorrow Tuesday 16th January 2018 there will be a meeting for Kinder 1 and Year 4 by Ms Carmen Bonanno from Child Safety Services, in the school hall at 12:00.

 

Nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa 18 u 19 ta’ Jannar 2018, fl-iskola tagħna se norganizzaw Maths Day mifruxa fuq jumejn. Se jsiru ħafna attivitajiet għat-tfal u għalikom il-ġenituri kollha relatati mat-tagħlim tal-Matematika. Dawn se jinkludu, Maths Trails, logħob, quizes u tant oħrajn. Lezzjonijiet bħal PE u Xjenza ukoll se jingħataw laqta matematika. Fil-gym tal-iskola se tintrama esibizzjoni interattiva fuq il-matematika. Se jsiru wkoll diversi maths workshops għalikom il-ġenituri li nħeġġukom tattendu għalihom. Dawn il-workshops se jsiru f’dawn il-ġranet u ħinijiet fis-sala tal-iskola:

Il-Ħamis 18 ta’ Jannar 2018 mid-09:00 sal-10:00 Maths Workshop għall-ġenituri tal-Years 1, 2 u 3

Il-Ħamis 18 ta’ Jannar 2018 mill-10:15 sal-11:15 Maths Workshop għall-ġenituri tal-Years 4, 5 u 6

Il-Ħamis 18 ta’ Jannar 2018 mis-13:00 sas-14:15 Maths Games flimkien mat-tfal tal-Kinder 2

Il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar 2018 mis-13:00 sas-14:15 Maths Games flimkien mat-tfal tal-Kinder 1

On Thursday and Friday 18th and 19th January 2018 the school is organising its first ever Maths Day spread over two days. A number of varied activities all related to the teaching of Mathematics will be organised for both children and parents. These will include Maths Trails, quizzes, games and so much more. PE and Science lessons will be given a mathematical twist. The school gym will host an interactive Maths exhibition. A number of Maths workshops for you parents will be organised to which we wish you to attend. The parent workshops will be held on the following dates and times in the school hall:

Thursday 18th January 2018 from 09:00 to 10:00 Maths Workshop for parents of Years 1, 2 and 3

Thursday 18th January 2018 from 10:15 to 11:15 Maths Workshop for parents of Years 4, 5 and 6

Thursday 18th January 2018 from 13:00 to 14:15 Maths Games with the Kinder 2 pupils

Friday 19th January 2018 from 13:00 to 14:15 Maths Games with the Kinder 1 pupils

Għeżież Ġenituri,

Is-somma miġbura mill-iskola tagħna għall-Istrina 2017 permezz tal-Piggy Banks ammontat għal €542.74. Tajjeb infakkru li meta dawn il-flus ġew irduppjati is-somma qabżet l-elf ewro. Prosit tassew lil kulħadd għall-ġenerożità li wrejtu!

Dear Parents,

The sum collected by our school for L-Istrina 2017 through the Piggy Bank activity held in December amounted to €542.74. We wish to remind you that when this sum was doubled it surpassed the thousand euro. Well done to all for your generosity!

Monday 5th February 2018 – Religion & Social Studies

Tuesday 6th February 2018 – English

Wednesday 7th February 2018 – Maltese

Thursday 8th February 2018 – Mathematics

Please note:

On Monday 5th February pupils attend school all day as usual.

On Tuesday 6th, Wednesday 7th and Thursday 8th, Year 4, 5 & 6 students (ONLY) finish school at 12:00.

On Friday 9th February all pupils from Kinder 1 to Year 6 finish school at 12:00 due to a meeting for teachers in the afternoon. There will be a Carnival Activity for all children in the morning.