Għeżież

Wasal iż-żmien li t-tfal jibdew jidħlu l-iskola b’aktar indipendenza.

Minn nhar it-Tnejn li ġej, intom mitluba li twasslu lit-tfal sal-bitħa ż-żgħira tal-Kindergarten (fejn ikun hemm il-ġugarelli ta’ barra).  Fejn il-grada ż-żgħira jkun hemm xi ħadd jilqa’ lit-tfal qabel ma jidħlu fejn l-għalliema.  Il-ġenituri mhux ser ikunu jistgħu iwasslu lit-tfal sal-klassi.

Infakkrukom ukoll li l-iskola tibda fit-8.30 u nitolbukom biex tkunu puntwali.

Il-ko operazzjoni tagħkom tkun apprezzata.

 

 

FUN RUN!

 

 

Notice board

 

Il-Gruppi tal-FUN RUN ħarġu!

Jekk hemm xi ġenituri li jixtiequ jieħdu sehem bħala marshalls u għadhom ma qalulniex,  għandhom jinfurmawna sa nhar it-Tnejn li ġej.

Infakkrukom biex timlew l-isponsor sheets u ġġibuhom l-iskola.

Kull min ser jieħu sehem fil-Fun Run ser jingħata flixkun ilma u midalja.

EJJEW ĦA NIEĦDU GOST FLIMKIEN!

Parents’ Evening

Għeżież

Infakkrukom li:

Għada l-iskola tispiċċa f’12.00 għat-tfal tal-Primarja.

It-tfal tal-Kindergarten ser ikollhom skola normali.

Grazzi

Parents’ Evening

Għeżież

Infakkrukom li nhar il-Ġimgħa li ġej, 21 ta’ Novembru 2014, l-iskola ser tispiċċa f’nofsinhar.

Intom ġentilment mitluba li żżomu mal-appuntamenti li tawkom l-għalliema biex tiġu l-iskola filgħaxija.

Jekk ikun possibli, iġġibux tfal magħkom għax ma jkunx hawn min jieħu ħsiebhom.

Grazzi

Ittra lill-Genituri

 

tappijiet

 

GĦANDNA BŻONN ĦAFNA TAPPIJIET TAL-FLIEXKEN TAL-PLASTIK!!!

Staqsu lill-ħbieb u lill-famijari tagħkom biex jagħtukom it-tappijiet tagħhom ukoll!

Aktar ma niġbru, aktar ikollna ċans li NIRBĦU!!!!

Il-kompetizzjoni ser tagħlaq dalwaqt!

FUN RUN!!!

fun run

Infakkrukom biex tkomplu timlew l-isponsor sheets tal-Fun Run!

Minbarra li ser tingħata tifkira lil kull tifel u tifla, ser jingħataw ukoll premijiet sbieħ ħafna lil dawk it-tfal li jiġbru l-akbar tliet ammonti!!!

Tħallux għall-aħħar!

Għal dak inhar tal-Fun Run qed inħejju għadd ta’ logħbiet ġodda. Għal waħda minnhom għandna bżonn bottijiet tal-landa vojta (tal-kunserva, tal-ħalib, tal-piżelli…)

Min għandu xi bottijiet huwa ġentilment mitlub biex iġibhom l-iskola. Importanti li l-bottijiet:

  • ikunu vojta u nodfa
  • ma jkunux jaqtgħu

Grazzi!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 120 other followers