Kindergarten + Year 1

http://www.themeasuredmom.com/reading-skills-kids-need-theyre-ready-sound-out-words/

L-Uniformi u x-Xita

Għeżież

Minħabba li l-ġimgħa li ġejja t-temp mistenni li jiksaħ xi ftit, tfal li jħossu l-bard jistgħu jiġu bl-uniformi tax-xitwa. Min għalissa jippreferi li jibqa juża tas-sajf, jista’ jibqa jiġi biha.

It-tfal m’għandhomx jilbsu ħwejjeġ li ma jagħmlux parti mill-uniformi.

Bħal m’għamilna s-sena li għaddiet, meta tkun Ħ A F N A xita, ngħidulkom biex tidħlu għat-tfal mill-bieb il-prinċipali, u toħorġu bihom mill-bieb tan-naħa tal-Lelluxa.

Biex nevitaw xi inċident, it-tfal huma mitluba biex ma jġibux umbrelel l-iskola.

It-tfal tal-Year 5.1 bl-għajnuna tal-għalliema tagħhom Ms.Cumbo u l-LSA Ms.Camilleri, dalgħodu tellgħu preżentazzjoni sabiħa ħafna dwar il-Ħobż. Kulħadd tgħallem ħafna… u kulħadd fetaħ l-aptit għal xi kisra ħobż tal-Malti! hobz 1hobz 2

San Injazju ta' Loyola

It-tfal tas-sitt sena tal-iskola tagħna, flimkien mat-tfal tas-sitt sena tal-iskejjel li jagħmlu parti mill-Kulleġġ San Injazju, dalgħodu ħadu sehem f’quddiesa li fiha saru jafu ftit aktar dwar il-ħajja ta’ dan il-qaddis. It-tfal ġabu magħhom inkwatru b’ritratt tal-qaddis patrun li ser jitwaħħal fl-entratura tal-iskola. Biex jitfakkar dan il-jum, it-tfal kollha tal-iskola ingħataw bookmark biex isiru jafu aktar lil dan il-qaddis.

L-artiklu għal dan ix-xahar mill-għalliema tal-PSD jitkellem dwar il-Kunfidenza Fina Nfusna. Inħeġġukom ħafna biex taqrawh.

Din il-ġimgħa saru l-elezzjonijiet għal kumitat ġdid ta’ EkoSkola. Issa, kull klassi għandha rapprezentant li se jkun qed jitkellem f’isimha fil-kumitat. L-istudenti li ġew eletti huma:

Elenia Falzon – Yr 1X, Emma Louise Buttigieg – Yr 1Y, Emma Penza – Yr2X, Jade Stivala – Yr 2Y, Mariah Farrugia – Yr3X, Joel Scerri – Yr 3Y, Daniel Vella -Yr4X, Amy Saliba – Yr 4Y, Sharona Mallia – Yr 5X, Kaya Bartolo – Yr 5Y, Jurgen Bartolo – Yr 6X u Ilenia Minuti – Yr 6Y.

Nifirħu u nirringrazzjaw lil dawn it-tfal talli offrew is-servizz tagħhom lill-iskola billi daħlu għal dan il-kumitat.

Il-kumitat il-ġdid diġa’ ltaqa’ għall-ewwel darba llum u tqassmu l-irwoli. Biex tkunu tafu aktar dwar l-irwoli u l-ħidma tal-Kumitat EkoSkola tal-iskola tagħna idħlu fil-paġna tiegħu hawn.

Issa jmiss l-elezzjoni tal-Kunsill tal-Istudenti.

Maths Parent Workshop 4, 5, 6

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers