L-artiklu għal dan ix-xahar mill-għalliema tal-PSD jismu “Inħobb lili nnifsi meta…”.

Inħeġġu lil kulħadd biex jaqrah.

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

Kif tafu, bħalissa qegħdin niġbru l-fehmiet tagħkom dwar din is-sena skolastika fil-kwestjonarji li ħloqna apposta għalikom il-ġenituri/kustodji . Nirringrazzjaw ħafna lil dawk minnkom li diġa’ sabu l-ħin biex jimlewh.

Inħeġġu lil dawk kollha li għadhom ma mlewhx  sabiex isibu ftit ħin u jgħaddulna l-kummenti tagħhom. Dawn huma l-links tal-kwestjonarji, dejjem skont il-klassi tat-tifel/tifla tagħkom:

Kwestjonarju tal-Kinder

Kwestjonarju tal-Yr1,2,3

Kwestjonarju tal-Yr4,5,6

 

Grazzi ħafna.

Half Days

Dear Parents/Guardians

May we remind you that as from Monday 2nd June, school will finish as follows:

Kindergarten  children finish at 12.00

Children from Yr.1 to Yr.6 finish at 12.15

Please make sure that you make arrangements so that children are picked up from school on time.

Thank you

Infakkrukom li biljetti tar-raffle telgħu u jinsabu fin-noticeboard tal-iskola. Għal dawk li għadhom ma rawhomx, il-biljetti rebbieħa huma:

193, 002, 095, 130, 096, u 066 f’din l-ordni. 

Jekk jogħġobkom, iġbru r-rigal tagħkom sal-aħħar ta’ Mejju.

Grazzi

Importanti…

Nixtiequ nfakkrukom li għada l-Ġimgħa 23 ta’ Mejju, it-tfal m’għandhomx skola.

Grazzi ħafna.

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

Qed noqorbu lejn l-aħħar tas-sena skolastika. Qegħdin fi żmien fejn bdejna nevalwaw dak li ħdimna fuqu matul din is-sena u niddiskutu pjanijiet għas-snin li ġejjin.

Nixtiequ nkunu nafu mingħandkom kif ħassejtu li morna matul is-sena skolastika 2013 – 2014, u kif flimkien nistgħu nippjanaw għal sena skolastika oħra.

Bħalma għamilna b’suċċess is-sena li għaddiet, din is-sena l-kwestjonarju ser jerġa’ jkun online fuq il-blog tal-iskola. Napprezzaw ħafna jekk issibu ftit minuti biex twieġbu l-mistoqsijiet. Il-kwestjonarju mhux twil ħafna u għalhekk mhux suppost li jiħdilkom ħafna ħin. Importanti li jimtela kwestjonarju wieħed biss għal kull tifel jew tifla, skont f’liema sena qegħdin.

Biex timlew dan il-kwestjonarju agħfsu fuq il-link t’ hawn taħt skont il-klassi tat-tifel/tifla tagħkom:

Kwestjonarju tal-Kinder

Kwestjonarju tal-Yr1,2,3

Kwestjonarju tal-Yr4,5,6

Jekk hemm min m’għandux kompjuter jew internet id-dar u jixtieq jimlih online xorta, jista’ jiġi jagħmlu l-iskola bejn id-9.30 am u l-11 am minn nhar it-Tnejn 26 sa nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Mejju.

Grazzi ħafna tal-koperazzjoni tagħkom.

Tislijiet.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers