Maths Parent Workshop 4, 5, 6

Primary Meeting 2014 – 2015

Kinder Parent Meeting

Għeżież

Ser issir laqgħa għalikom nhar is-Sibt 25 t’Ottubru 2014 fl-iskola primarja tas-Siġġiewi.
Ħin: Mid-disgħa sal-għaxra u nofs ta’ filgħodu.
Jekk jogħġobkom araw iċ-ċirkolari t’hawn taħt għal aktar dettalji.
Inħeġġukom biex tattendu!

DCM 182 – The End of Primary Benchmark 2015 – Public Meetings for Parents

Jum Dun Karm Psaila

Fl-okkażjoni ta’ Jum Dun Karm Psaila – il-Poeta Nazzjonali ta’ Malta, l-istudenti tal-klassi 6.2 ta’ Ms Salome’ Camilleri tellgħu preżentazzjoni interessanti ħafna quddiem it-tfal kollha tal-primarja u tal-Kinder 2 dwar il-ħajja tal-poeta u dwar l-importanza tax-xogħlijiet letterarji tiegħu.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Fun Run 2014

Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni illi kellna nbiddlu d-data tal-Fun Run ta’ din is-sena. Minflok fil-25 ta’ Novembru, il-Fun Run se ssir l-Erbgħa 26 ta’ Novembru.

Tajjeb li nfakkrukom li peress li l-attivitajiet li jsiru fl-iskola jibqgħu jiżdiedu matul is-sena kollha, il-kalendarju qiegħed ikun aġġornat regolarment. Importanti ħafna li minn żmien għal żmien tiċċekkjaw il-paġna tal-kalendarju għal żviluppi ġodda li jkunu saru fih.

Grazzi

Il-Jum Dinji tal-Ikel

IMAG0744

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ikel, l-istudenti tal-klassi 6.1 tas-Sur Farrugia tellgħu preżentazzjoni interessanti quddiem it-tfal kollha tal-primarja u tal-Kinder 2, biex iħeġġuhom jieklu ikel bnin.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers