10859865_10205321583218520_1994769583_n

Min għandu xi biljett rebbieħ għandu jikkuntattja lill-iskola. Grazzi.

 

Nhar it-Tlieta 6 ta’ Jannar 2015 il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti flimkien mal-Uffiċċju tal-President ta’ Malta u Write Deal Association se jniedu żewġ cartoons bil-Malti: Is-Sbejħa Rieqda u Il-Ħwejjeġ Ġodda tal-Imperatur. Dawn se jkunu qed jitqassmu lill-iskejjel kollha. Se jkunu wkoll aċċessibli fl-istazzjon tal-YouTube ‘ilsien pajjiżi’ mis-sit tal-Malti malti.skola.edu.mt

It-tnedija se ssir fil-Palazz Verdala u tibda l-għaxra ta’ filgħodu.

Il-Ġenituri huma mistiedna biex jattendu ma’ wliedhom. Dawk interessati għandhom jibagħtu ittra elettronika fl-indirizz kunsilltalmalti@gov.mt biex jibbukkjaw. Id-dħul huwa b’xejn.

L-attivita qed issir bil-partronċinju tal-President ta’ Malta.

Wrapping Paper

Jekk jogħġobkom tarmux ir-wrapping paper tar-rigali li ser taqilgħu!

Ibagħtu r-wrapping papers użati  kollha l-iskola biex nużawhom fi proġett tal-programm EkoSkola.

Grazzi ħafna!

Emails

Għeżież

Jekk jogħġobkom araw li l-indirizzi tal-emails li pprovdejtu lill-iskola huma tajbin u li huma ta’ account li tużaw b’mod regolari. Qed nirċievu lura ħafna emails minħabba indirizzi ħżiena jew full inbox.

Grazzi

Programm tal-Milied

Programm tal-Milied:

 • It-Tlieta 16 ta’ Diċembru fid-9.30 – Kunċert għall-Ġenituri li għandhom it-tfal fil-Years 1, 2 u 3
 • It-Tlieta 16 ta’ Diċembru fil-11.30 – Kunċert għall-Ġenituri li għandhom it-tfal fil-Years 4, 5 u 6 (wara jkun hemm il-laqgħa tal-Istudji Soċjali)
 • L-Erbgħa 17 ta’ Diċembru fl-10.oo – Kunċert għall-Ġenituri li għandhom it-tfal fil-Kindergarten
 • L-Erbgħa 17 ta’ Diċembru – Ħruġ għat-tfal tal-Primarja b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa
 • It-Tlieta 16 u l-Erbgħa 17 ta’ Diċembru mit-8.30 sas-2.30 – Fiera tal-Pjanti u Kotba fl-iskola
 • Il-Ħamis 18 ta’ Diċembru – Kunċert tal-Milied mit-tfal għat-tfal
 • Il-Ħamis 18 ta’ Diċembru – Qrar
 • Mit-Tlieta sal-Ġimgħa – Wirja tal-presepji li għamlu t-tfal bl-għajnuna tal-għalliem tal-Arti fil-Literacy Room
 • Il-Ġimgħa 19 ta’ Diċembru – Purċissjoni bil-Bambin mill-iskola sal-Parroċċa fejn wara jkollna quddiesa. Kulħadd huwa mistieden
 • Il-Ġimgħa 19 ta’ Diċembru – Ritratti ma’ Father Christmas
 • Il-Ġimgħa 19 ta’ Diċembru – Jekk ikunu jridu t-tfal jistgħu jiġu mingħajr uniformi (bi ħwejjeġ casual).
 • It-Tnejn 22 ta’ Diċembru – Festin tal-Milied. It-tfal kollha jiġu mingħajr uniformi. Father Christmas iqassam ir-ritratti li jkun ħa.

Il-Milied it-tajjeb lil kulħadd!

Għeżież ġenituri

Din is-sena sar xi tibdil fil-mod ta’ kif isiru l-eżamijiet tal-istudji soċjali fir-raba’, l-ħames u s-sitt sena tal-primarja. Għal dan il-għan, se nagħmlu laqgħa ta’ informazzjoni għalikom il-ġenituri biex nispjegawlkom dan it-tibdil. Ħsibna li biex ma naqilgħukomx aktar minn darba, il-laqgħa ssir dakinhar stess tal-Concert, jiġifieri nhar it-Tlieta 16 ta’ Diċembru. Il-kunċert tat-tfal tagħkom jibda fil-11.30am u l-laqgħa tibda eżatt wara li jispiċċa l-kunċert. Bejn wieħed u ieħor il-laqgħa ddum bejn nofs siegħa u tliet kwarti.

Grazzi

L-artiklu għal Diċembru mill-għalliema tal-PSD jismu Miraklu tal-Milied – Storja Vera. Inħeġġu lil kulħadd biex jaqrah!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers